Välkommen till en heldag om migration!

08.30–09.00  Registrering

09.00–09.10  Välkommen

Dagens moderatorer inleder och berättar om dagen. Gustaf Arrhenius (VD Institutet för framtidsstudier), Helle Klein (chefredaktör Dagens Arbete) och Patrik Hadenius (chefredaktör Forskning & Framsteg)

09.10–09.40  Att göra prognoser i tid av osäkerhet, hur omvärldsbevakningen såg ut under hösten 2015 och hur det ser ut nu

Om vad som har hänt med de asylsökande som kom under hösten 2015, och hur man från Migrationsverket ser på den närliggande framtiden.
Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket

09.40–10.30 Migrationen och framtiden

Människor flyr och flyttar av många olika skäl. Kommer den senaste flyktingvågen att betraktas som en extrem i framtiden eller kan vi förvänta oss en större folkvandring i det längre perspektivet?
Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet
Malin Mobjörk, forskare vid Stockholm International Peace Research Institute

10.30–10.55  Kaffepaus

10.55–12.00  Migrationen och integrationen: Värderingarnas roll

I Sverige har vi som följd av vår historia utvecklat en uppsättning värderingar som i jämförelse med de flesta andra länder kan uppfattas som extrema. Vad innebär det för dem som söker sig till Sverige idag från länder vars samhälle och kultur är väldigt olik våra?
Pontus Strimling, docent i nationalekonomi och normforskare vid Institutet för framtidsstudier
Bi Puranen, docent i ekonomisk historia och generalsekreterare för World Values Survey
Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, Uppsala universitet

12.00–12.40  Vad kostar migrationen?

Fler människor betyder fler utgifter i form av bland annat utbildning och vård. Detta gäller såväl nyfödda som de som kommer till Sverige från andra länder. Men det talas också om att just invandringen för med sig många samhällsekonomiska vinster. Hur ser det ut egentligen, och går det ens att räkna på?
Joakim Ruist, migrationsforskare vid Göteborgs universitet
Sandro Scocco
, chefsekonom på Arena Idé
Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, tidigare analyschef på Socialdepartementet

12.40–13.40  Lunch

13.40–14.20 Migrationen och medierna

Hur ser mediernas rapportering om migrationen och invandringsfrågorna ut? På vilket sätt påverkar de den allmänna opinionen?
Linn Bursell, journalist och författare till nyutkomna boken "Gå bara. Min flykt från Somalia till Sverige"
Lasse Granestrand, journalist och författare till boken "I Sveriges väntrum"
Lars Truedson, föreståndare för Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1

14.20–15.10  Migrationen och demokratin: De främlingsfientliga partierna i Sverige och Europa

Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola
Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet
Bengt Lindroth, journalist och författare till "Väljarnas hämnd"

15.10–15.40 Kaffepaus

15.40–16.20  Migrationen och den svenska modellen

Sverige vill ha en generös flyktingpolitik men har också målet att nå Europas lägsta grad av arbetslöshet. Kommer konkurrensen om jobben att öka med plötsliga tillflöden av människor eller är invandring tvärtom en förutsättning för tillväxt och jobb i en tid då födelsetalen är låga och befolkningen blir allt äldre? Är den svenska modellen med kollektivavtal och trygga anställningsformer ett minne blott?
Erik Nilsson, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet
Berit Müllerström, vice ordförande LO
Andreas Bergström, vice VD Fores
Jonas Frycklund, tf chefekonom Svenskt Näringsliv

16.20–16.30  Avslutning

Moderatorerna sammanfattar dagen.

(Programpunkten "Migration och mänskliga rättigheter" utgick då Anders Danielsson avgick som GD för Migrationsverket och i samband med det avsade sig uppdraget.)